Shoqata e qytetarëve për mbështetje të pylltarisë dhe mjedisit – TRIFOR Shkup

216

Të nderuar,

Shoqata e qytetarëve për mbështetje të pylltarisë dhe mjedisit – TRIFOR Shkup, në bashkëpunim me Ministrinë e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapsinor të Republikës së Maqedonis së Veriut dhe Komunës së Vrapçishtit në kuadër të Programit të Investimeve mjedisore për vitin 2020 implementon projekt të titulluar “Ne e vlerësojme natyrën” – Fushatë për ndërgjegjësimin e publikut në Komunën e Vrapçishtit për rëndësinë e shërbimeve të ekosistemit, ruajtjen dhe promovimin e tyre.

Qëllimi i projektit është të implementojë aktivitete për ngritjen e vetëdijës dhe edukimit të publikut në fushën e mjedisit me fokus të veçantë në ruajtjen e shërbimeve ekosistemike në Komunën e Vrapçishtit dhe Komunën fqinjë të Bogovinës.

Shkarko PDF