Takim pune për zhvillimin e Strategjisë …….

Takim pune për zhvillimin e Strategjisë për Integrim Ndëretnik në Arsim të komunave