"NJOFTIM"

NJOFTOJMË SE AFATI PËR PLOTËSIMIN E KËRKESAVE ME DOKUMENTE TË NEVOJSHME PËR LEGALIZIMIN E OBJEKTEVE TË NDËRTUARA PA LEJE, TË DORËZUAR NË MARS TË VITIT 2016 ËSHTË DERI ME DATË 31.12.2017 vit.

ANDAJ LUTEN QYTETARËT QË KANË DORËZUAR KËRKESA NË MARS TË VITIT 2016, QË TI DORËZOJNË ELABORATET DERI ME DATË 31.12.2017 vit.

PËR INFORMATA MË TË HOLLËSISHME PALËT MUND TË DREJTOHEN TE KOMUNA E VRAPÇISHTIT, NË SEKTORIN PËR URBANIZËM NË NEGOTINË, OSE NËPËRMJET NUMRIT TË TELEFONIT 042/ 312-000.

Shërbimi për Informim i Komunës së Vrapçishtit

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use